Natur bloker 1kg Su

  • 32,90 zł

Sumin Natur bloker 1kg

Działa bezpośrednio na glebę stwarzając w niej niekorzystne warunki do rozwoju grzybów oraz bytowania i żerowania niepożądanych szkodników. Dzięki specjalnym właściwościom lotnych związków uwalnianych do otoczenia po użyciu produktu, u szkodników następuje efekt zniechęcenia do przebywania na danym terenie. SUMIN NATUR BLOKER należy do grupy preparatów używanych w alternatywnej metodzie ochrony roślin, podlegającej licznym opracowaniom naukowym. Dzięki działaniu naturalnych substancji roślinnych w nim zawartych i uwalnianych do gleby,. przywraca on równowagę flory bakteryjnej, dostarczając dużej ilości substancji organicznej,. która sprzyja rozwojowi pożytecznych organizmów. Skład preparatu zapewnia ochronę przed występowaniem szkodników.

 

SKŁAD I DZIAŁANIE

Preparat składa się wyłącznie z materii roślinnej, z odpowiednio przygotowanych, poddanych obróbce technologicznej suszonych nasion specjalnie wyselekcjonowanych i uprawianych roślin oleistych. Regularne stosowanie produktu pozwala zapobiegać występowaniu turkuci, karczowników, kretów, pędraków, nornic i nicieni w miejscu użycia preparatu. SUMIN NATUR BLOKER tworzy również niekorzystne środowisko dla patogennych grzybów. Zawarty w produkcie węgiel organiczny przyczynia się do zwiększenia żyzności gleby, a dzięki zawartości azotu, fosforu i potasu rośliny są lepiej odżywione.
Preparat jest wolny od substancji toksycznych dla użytkownika oraz środowiska, a także nie utrudnia aktywności owadów zapylających.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informację zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Nabycie środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin, określone w art.28 (DZ.U.2018, poz. 1310) ustawy o środkach ochrony roślin.