Deltam Ogród 015EW A 100ml Bayer

  • szt.
  • 31,90 zł
  • Niedostępny

Deltam Ogród 015EW A 100ml Bayer

Środek owadobójczy w formie emulsji – olej w wodzie do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania stonki ziemniaczanej w ziemniaku, kwieciaka jabłkowca na jabłoni, kwieciaka malinowca w truskawce oraz szkodników ssących na roślinach ozdobnych uprawianych w warunkach polowych i pod osłonami. Na roślinie działa powierzchniowo.

Środek zawiera salicylan benzylu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Środek bardzo toksyczny dla pszczół, gdy stosowany dwukrotnie w sezonie wegetacyjnym w dawce równej lub wyższej niż 4,1 ml/100 m2 lub jednorazowo w dawce równej lub wyższej niż 6,6 ml/100 m2.


Zalecane dawki:ziemniak(stonka ziemniaczana):10 ml w 10 l wody jabłoń(kwieciak jabłkowiec):10 ml w 10 l wody rośliny ozdobne pod osłonami(skoczki, porazik kocankowy): 7,5 ml w 10 l wody
rośliny ozdobne w gruncie róża, aster chiński(mszyca, skoczki): 7,5 ml w 10 l wody

 

Producent zmienił nazwę produktu z Decis na Deltam.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informację zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Nabycie środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin, określone w art.28 (DZ.U.2018, poz. 1310) ustawy o środkach ochrony roślin.